DIVADLO V MATEŘSKÉ ŠKOLE

Milí rodiče, 26.9.2016 (pondělí) v 9:30 hodin se v naší MŠ uskuteční divadelní představení "DUA ŠAMŠULY" s pohádkou

O OTESÁNKOVI.

Vybíráme 40 korun.

Divadlo proběhne ve třídě Berušek.

 

*******************************************************************************************

 

FOCENÍ DĚTÍ s názvem "ŠTĚDRÝ DEN"

Dne 4.10.2016 (úterý) se budou děti od 8:00 hodin fotografovat na soubor fotografií postavy + portrétu.

Zájemci o focení se nahlásí u p. učitelek na třídách. Bližší informace o focení jsou vyvěšeny v šatnách.

Focení proběhne ve třídě Koťátek.

 

*******************************************************************************************

Vážení rodiče, mateřská škola se uzamyká každý den v 8:30 hodin. Pozdější příchody dětí se hlásí učitelkám na jednotlivých třídách nebo telefonicky do MŠ.
Předávejte děti osobně p. učitelkám na třídách !
Opakovaným porušováním Školního řádu MŠ budou děti vyřazeny z našeho zařízení.

AKTUALITY

KROUŽKY V NAŠÍ MŠ

20.09.2016 20:29

Vážení rodiče, můžete přihlásit své děti do zájmových kroužků v naší MŠ. Bližší informace o kroužcích jsou vyvěšeny v šatnách jednotlivých tříd. Kroužky budou začínat od měsíce října. Všechny kroužky se týkají dětí 4-6 letých.

CO BUDE VAŠE DÍTĚ PO NÁSTUPU DO MŠ POTŘEBOVAT

04.09.2016 12:14

SPONZORSTVÍ

02.09.2016 12:00

 

Milí rodiče a přátelé mateřské školy, budeme rádi, pokud  poskytnete naší mateřské škole finanční dar. Se sponzory bude sepsána darovací smlouva na jejímž základě si mohou uplatnit odpočet z daně z příjmu. Konkrétní účel využití sponzorského daru si můžete také sami... 

KVALITA OVZDUŠÍ

01.09.2016 12:00

 

Informace o kvalitě ovzduší Každý den sledujeme aktuální stav kvality ovzduší na internetových stránkách města Havířova. V případě, že je pro daný den stanoven index č.4, tak smíme jít na 20 minut ven. Pokud je však index č. 5, 6, tak zůstáváme v mateřské škole. Aktuální informace...