Zápis do mateřské školy pro

školní rok 2018/2019

 

se uskuteční:

 

v pondělí 14. 5. 2018 od 9 do 16 hodin

 v úterý 15. 5. od 9 do 12 hodin

Zápis je spojený se DNEM OTEVŘENÝCH DVEŘÍ.

 

Zákonný zástupce předloží průkaz totožnosti, rodný list dítěte, vyplněnou žádost k přijetí dítěte, vyjádření lékaře. Tiskopisy je možné si vyzvednout v MŠ nebo vytisknout na www.msprimahavirov.cz.

Naše nabídka:

  • Zájmové aktivity (keramika, angličtina, bubnování, cvičení pro rozvoj řeči, mažoretky…).
  • Nabízíme saunování dětí ve vlastní sauně od listopadu do března.
  • Máme vlastní kuchyň.
  • Úspěšně integrujeme děti se speciálně vzdělávacími potřebami (autismus, mentální a tělesné postižení, řečové vady a jiné).
  • Naše děti se účastní školy v přírodě, plaveckého a lyžařského výcviku.

 

Pořádáme dopolední i odpolední akce s rodiči a prarodiči (lampionový průvod, vánoční setkání, karneval, jarní tvoření, sportovní dopoledne, zahradní slavnosti, divadelní představení, celodenní a polodenní výlety …)

 

 

U zápisu zákonný zástupce dítěte dokládá:

• vyplněný formulář „Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání“

• vyplněný „Evidenční list dítěte“

• potvrzené „Vyjádření lékaře“

• žádají-li rodiče o přijetí dítěte se zdravotním postižením

  (§ 16 odst. 2 zákona č.561/2004 Sb.)

o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání - školský zákon) doloží rovněž písemné vyjádření školského poradenského zařízení - SPC

• rodný list dítěte

• průkaz totožnosti zákonného zástupce

 

Upozornění:

O přijetí dítěte nerozhoduje pořadí, využijte proto rozsah obou dnů, který Vám je nabízen.

Děti budou přijímány dle kritérií ředitelky školy. Při zápisu všichni obdržíte „registrační“ číslo, pod kterým se dozvíte na webových stránkách školy a na přístupném místě v mateřské škole (vyvěšením na vstupních dveřích vedoucím ke kanceláři ředitelky školy), zda dítě bylo přijato pro školní rok 2018/2019 k předškolnímu vzdělávání.

Předpokládaný termín zveřejnění je stanoven na 21. 5. 2018. Seznam bude zveřejněn po dobu 14 dnů.

Rozhodnutí o nepřijetí dítěte ke vzdělávání bude zasláno v písemné podobě.

Těšíme se na všechny děti a jejich rodiče!

 

 

 

 

 

 

                      

AKTUALITY

FOTOGALERIE

07.10.2016 13:34

Vážení rodiče, fotografie z různých akcí MŠ naleznete pod odkazem https://msprima.rajce.idnes.cz.

KVALITA OVZDUŠÍ

01.09.2016 12:12

Informace o kvalitě ovzduší Každý den sledujeme aktuální stav kvality ovzduší na internetových stránkách města Havířova. V případě, že je pro daný den stanoven index č.4, tak smíme jít na 20 minut ven. Pokud je však index č. 5, 6, tak zůstáváme v mateřské škole. Aktuální informace...

 

SPONZORSTVÍ

01.09.2016 12:00

Milí rodiče a přátelé mateřské školy, budeme rádi, pokud  poskytnete naší mateřské škole finanční dar. Se sponzory bude sepsána darovací smlouva na jejímž základě si mohou uplatnit odpočet z daně z příjmu. Konkrétní účel využití sponzorského daru si můžete také sami...