FORMULÁŘE K PŘIJETÍ DĚTÍ DO MŠ:

Evidenční list+vyjádření lékaře MŠ Přímá.docx (24214)

Žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání MŠ Přímá.docx (13,1 kB)

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2016-2017.pdf (264044)

ŠVP Hrou poznáváme svět 2018-2019.pdf (461450)

Příloha ŠVP Hrou poznáváme svět (dvou leté děti).pdf (248477)

Školní_řád_2018-2019.pdf (352918)

 

AKTUALITY

Zřírovatel

11.10.2018 12:40

                                                                                           

Mateřská škola Havířov - Podlesí Přímá 8 je příspěvkovou organizací zřízenou statuárním městem Havířov a je financována z jeho rozpočtu.

                                                                                                      

KVALITA OVZDUŠÍ

01.09.2017 12:12

Informace o kvalitě ovzduší .Každý den sledujeme aktuální stav kvality ovzduší na internetových stránkách města Havířova. V případě, že je pro daný den stanoven index č.4, tak smíme jít na 20 minut ven. Pokud je však index č. 5, 6, tak zůstáváme v mateřské škole. Aktuální informace...

 

SPONZORSTVÍ

01.09.2017 12:00

Milí rodiče a přátelé mateřské školy, budeme rádi, pokud  poskytnete naší mateřské škole finanční dar. Se sponzory bude sepsána darovací smlouva, na jejímž základě si mohou uplatnit odpočet z daně z příjmu. Konkrétní účel využití sponzorského daru si můžete také sami...