KVALITA OVZDUŠÍ

01.09.2013 16:00
Informace o kvalitě ovzduší


Každý den sledujeme aktuální stav kvality ovzduší na internetových stránkách města Havířova. V případě, že je pro daný den stanoven index č.4, tak smíme jít na 20 minut ven. Pokud je však index č. 5, 6, tak zůstáváme v mateřské škole. Aktuální informace ohledně kvality ovzduší naleznete na https://portal.chmi.cz/files/portal/docs/uoco/web_generator/actual_hour_data_CZ.html