Charakteristika mateřské školy

    

    Mateřská škola Přímá je umístěna v okrajové části města Havířova nedaleko autobusového nádraží. Byla postavena a zkolaudována v roce 1969 jako samostatná jednopatrová budova. Má pět tříd s maximální kapacitou 134 dětí. V přízemí jsou třídy Motýlci a Včelky s bezbariérovým vstupem. V prvním patře se nachází třídy Mravenečci, Berušky a Broučci. Budova je panelového typu, jednopatrová, obdélníkového tvaru se čtyřmi samostatnými vchody.

 Mateřská škola disponuje rovněž rozlehlou a prostornou školní zahradou s různými zahradními prvky a se spoustou stromů, poskytujících stín ke hrám dětí v letních měsících, jsou také výbornou učební pomůckou, využitelnou po celý rok. Plánujeme rekonstrukci první části zahrady, kdy by mělo dojít k vybudování dvou venkovních učeben. První se bude zabývat koloběhem vody v přírodě a jejím využitím v běžném životě, druhá učebna poskytne dostatek prostoru, pomůcek a vybavení pro environmentální aktivity spojené s pěstováním různých plodin,jejich zpracováním a využím.

    Součástí mateřské školy je školní jídelna. Mateřská škola se rovněž může pochlubit vlastní saunou, která je využívána od listopadu do března, pro zvýšení imunity dětí, dále také pomáhá prohřívat tělo a prokrvovat organismus, uvolňovat dýchací cesty, vylepšovat ekzém, léčit bolesti v krku a onemocnění uší.

Od 1. 7. 2002 je mateřská škola samostatně hospodařící v právním subjektu jako příspěvková organizace Statutárního města Havířova (zřizovatele)

    Mateřská škola je od roku 2019 zapojena do projektu Skutečně zdravá škola.

Skutečně zdravá škola je komplexní program kvalitního a udržitelného školního stravování a vzdělávání o jídle. Snaží se, aby si děti jídla vážily, dokázaly si jej vychutnat a věděly, odkud jídlo pochází a jak vzniká. Děti si ze školky odnášejí základy zdravých stravovacích návyků a zkušenosti a prožitky, díky kterým budou upřednostňovat zdravé, kvalitní a udržitelným způsobem produkované potraviny. Program také u dětí prohlubuje lásku k přírodě a úctu k přírodním zdrojům. 

Skutečně zdravé školky nabízejí dětem jídlo, které je chutné, zdravé, připravené z kvalitních, čerstvých, sezónních a pokud možno lokálních surovin.

 

          

Školní jídelna mateřské školy vaří i pro děti, které mají lékařem nařízenou dietní stravu:

  • šetřící dieta
  • bezmléčná
  • bezlepková dieta