Charakteristika mateřské školy

     Mateřská škola je umístěna v okrajové části města Havířova v blízkosti autobusového nádraží. Byla postavena v roce 1969 jako samostatná jednopatrová budova.  Má pět oddělení s maximální kapacitou 134 dětí. V přízemí jsou dvě třídy s bezbariérovým vstupem. V prvním patře se nachází  tři třídy.

Naše mateřská škola dává vhodnými přístupy příležitost začlenit se do kolektivu dětem s různými úrovněmi schopností. Mateřská škola se může pochlubit vlastní školní jídelnou a vlastní saunou v budově školy.

          

Kouzelná slovíčka, otvírají srdíčka:
Umíme povědět - "Prosím, děkuji, dobrý den, nashledanou, promiň".

Jsme kamarádi:
Vážíme si a respektujeme jeden druhého, chováme se přátelsky.

Vzájemně si nasloucháme:
Nasloucháme, co kamarád nebo dospělý říká.

Říkáme své názory
Myslím, že... Mám pocit, že... Vadí mi, když... Líbí se mi, že...

 

Kamarád, kamarád, to je ten, koho mám rád.
Pomůže mi, poradí, po tváři mne pohladí.
Všichni jsme tu kamarádi, a proto se máme rádi.