Charakteristika mateřské školy

     Mateřská škola je umístěna v okrajové části města Havířova v blízkosti autobusového nádraží. Byla postavena v roce 1969 jako samostatná jednopatrová budova.  Má pět oddělení s maximální kapacitou 134 dětí. V přízemí jsou dvě třídy s bezbariérovým vstupem. V prvním patře se nachází  tři třídy.

Naše mateřská škola dává vhodnými přístupy příležitost začlenit se do kolektivu dětem s různými úrovněmi schopností. Mateřská škola se může pochlubit vlastní školní jídelnou a vlastní saunou v budově školy.

          

Kouzelná slovíčka, otvírají srdíčka:
Umíme povědět - "Prosím, děkuji, dobrý den, nashledanou, promiň".

Jsme kamarádi:
Vážíme si a respektujeme jeden druhého, chováme se přátelsky.

Vzájemně si nasloucháme:
Nasloucháme, co kamarád nebo dospělý říká.

Říkáme své názory
Myslím, že... Mám pocit, že... Vadí mi, když... Líbí se mi, že...

 

Kamarád, kamarád, to je ten, koho mám rád.
Pomůže mi, poradí, po tváři mne pohladí.
Všichni jsme tu kamarádi, a proto se máme rádi.

AKTUALITY

Zřírovatel

11.10.2018 12:40

                                                                                           

Mateřská škola Havířov - Podlesí Přímá 8 je příspěvkovou organizací zřízenou statuárním městem Havířov a je financována z jeho rozpočtu.

                                                                                                      

KVALITA OVZDUŠÍ

01.09.2017 12:12

Informace o kvalitě ovzduší .Každý den sledujeme aktuální stav kvality ovzduší na internetových stránkách města Havířova. V případě, že je pro daný den stanoven index č.4, tak smíme jít na 20 minut ven. Pokud je však index č. 5, 6, tak zůstáváme v mateřské škole. Aktuální informace...

 

SPONZORSTVÍ

01.09.2017 12:00

Milí rodiče a přátelé mateřské školy, budeme rádi, pokud  poskytnete naší mateřské škole finanční dar. Se sponzory bude sepsána darovací smlouva, na jejímž základě si mohou uplatnit odpočet z daně z příjmu. Konkrétní účel využití sponzorského daru si můžete také sami...