Žádost o ošetřovné v souvislosti s uzavřením škol kvůli koronavirové pandemii

 

Zaměstnanci

Zaměstnanci, kteří musí v souvislosti karanténou vyvolanou epidemiologickou situací zůstat doma s dítětem, a provoz jejich MŠ byl přerušen, si mohou požádat o potvrzení „Žádost o ošetřovné při péči o dítě do 10 let z důvodu uzavření školského/dětského zařízení (školy)“. Lze požádat MŠ emailem na msprima@seznam.cz  nebo telefonicky na čísle školy 596 411 342, ředitelky 731 520 459 každý den v pracovních hodinách.

 

OSVČ

Osobám samostatně výdělečně činným (OSVČ), které musí v souvislosti karanténou vyvolanou epidemiologickou situací zůstat doma s dítětem a nemohou podnikat, pomůže stát. Při splnění stanovených podmínek budou moct dostávat dotaci, obdobu ošetřovného. A to ze speciálního programu, který schválila vláda. Pomoc bude vyplácet ministerstvo průmyslu a obchodu.

Dotaci budou moct dostat ty OSVČ, které po uzavření školy nebo jiných dětských zařízení zůstaly s dětmi doma a přišly tak o příjem z podnikatelské činnosti. Ošetřovné pro OSVČ bude ve výši 424 Kč za den a bude možné ho čerpat po celou dobu, co bude platit mimořádné opatření. OSVČ si požádají o dotaci za každý kalendářní měsíc tak, aby peníze dostaly co nejdříve na svůj účet, který uvedou v žádosti.

Žadatel o dotaci z uvedeného programu musí podat žádost, jejíž součástí je doklad o uzavření dětského zařízení (školy), které ošetřované dítě navštěvuje. O potvrzení si můžete požádat na emailu msprima@seznam.cz nebo telefonu školy 596 411 342, ředitelky 731 520 459 každý den v pracovních hodinách.