Režim dne

 

6:00 – 7:15 Scházení ve třídě Berušek, volné hry a činnosti

7:15 - 10:00 Rozcházení do tříd s třídní učitelkou, dopolední hry a řízené, didakticky zacílené činnosti, pohybové aktivity, průběžná svačina

10:00 – 11:30 Pobyt venku, spontánní i řízené činnosti, sezónní činnosti, pohybové hry, poznávací činnosti (V případě sezóny odchod ven v 9:15)

11:30 – 12:45 Příprava na oběd, oběd, osobní hygiena, příprava na odpočinek, odchod dětí domů

12:45 – 14:00 Podle individuální potřeby dětí odpočinek, klidné hry a činnosti (relaxace, skládání,  puzzle, kreslení, hry s pěnovými kostkami, plastelínou, navlékání korálků …)

14:00 – 16:30 odpolední svačina, zájmové odpolední činnosti, zájmové kroužky, individuální činnosti, odchod dětí domů

 

Stanoveným režimem dne je zajištěný pravidelný denní rytmus a řád, který je však současně natolik flexibilní, že umožňuje organizaci činností v průběhu dne přizpůsobit potřebám a aktuální situaci, věkové a individuální zvláštnosti a potřeby, biorytmus, reaguje i na neplánované situace v naší mateřské škole. Pevně je stanovená pouze doba stravování a odpočinku nebo klidového režimu.