Scházení a rozcházení dětí

 

Provoz MŠ je od 6:00 - do 16:30 hodin.

Od 6:00 hodin se všechny děti scházejí ve třídě Berušek. 

V 6:30 hodin odchází do své třídy Broučci,v 7:30 hodin odchází do své třídy Mravenečci.

 

Odpoledne se děti ze třídy Mravenečků rozcházejí od 15:45 hodin ve třídě Berušek broučci tamtéž od 16:00 hodin.

 

 

PROVOZ  JEDNOTLIVÝCH  TŘÍD :

 

MRAVENEČCI      7:30   -  15:45 hodin

BERUŠKY             6:00   -  16:30 hodin

BROUČCI              6:30   -  16:00 hodin

                 

Ráno se uzamykají všechny vchody školky v 8:30 hodin.

 

Po obědě si můžete vyzvedávat děti v době :  

od 12:00 - 12:15 hodin.

 

Prosíme, nechejte své děti v klidu poobědvat.

 

Odpoledne se otevírají všechny vchody školky ve 14:30 hodin. Pokud budete chtít své dítě připravit před touto dobou, nahlaste to v daný den pí učitelce na třídě.