Scházení a rozcházení dětí

 

Provoz MŠ je od 6:00 - do 16:30 hodin.

Od 6:00 hodin se všechny děti scházejí ve třídě Berušek. 

V 7:15 hodin odchází do své třídy Motýlci a Mravenečci.

 

Odpoledne se děti ze třídy Mravenečků rozcházejí od 15:15 hodin ve třídě Berušek. Motýlci tamtéž od 15:15 hodin.

 

 

PROVOZ  JEDNOTLIVÝCH  TŘÍD :

 

MRAVENEČCI      7:15   -  15:15

BERUŠKY             6:00   -  16:30

MOTÝLCI              7:15   -  15:15

                 

Ráno se uzamykají všechny vchody školky v 8:30 hodin.

 

Po obědě si můžete vyzvedávat děti v době :  

od 12:00 - 12:30 hodin.

Prosíme, nechejte své děti v klidu poobědvat!

 

Odpoledne se otevírají všechny vchody školky ve 14:00 hodin. Pokud budete chtít své dítě připravit před touto dobou, nahlaste to v daný den pí učitelce na třídě.