Scházení a rozcházení dětí

 

Provoz MŠ je od 6:00 - do 16:00 hodin.

Od 6:00 hodin se všechny děti scházejí ve třídě Berušek. V 7:00 hodin se rozcházejí se svými pí učitelkami do svých tříd.

Odpoledne se děti ze třídy Mravenečků a Broučků rozcházejí od 15:30 hodin ve třídě Berušek.

 

PROVOZ  JEDNOTLIVÝCH  TŘÍD :

 

MRAVENEČCI      7:00   -  15:30 hodin

BERUŠKY              6:00   -  16:00 hodin

BROUČCI              7:00   -  15:30 hodin

                 

Ráno se uzamykají všechny vchody školky v 8:30 hodin.

 

Po obědě si můžete vyzvedávat děti v době :  

od 12:00 - 12:15 hodin.

 

Prosíme, nechejte své děti v klidu poobědvat.

 

Odpoledne se otevírají všechny vchody školky ve 14:30 hodin. Pokud budete chtít své dítě připravit před touto dobou, nahlaste to v daný den p. učitelce na třídě.

 

 

AKTUALITY

Zřírovatel

11.10.2018 12:40

                                                                                           

Mateřská škola Havířov - Podlesí Přímá 8 je příspěvkovou organizací zřízenou statuárním městem Havířov a je financována z jeho rozpočtu.

                                                                                                      

KVALITA OVZDUŠÍ

01.09.2017 12:12

Informace o kvalitě ovzduší .Každý den sledujeme aktuální stav kvality ovzduší na internetových stránkách města Havířova. V případě, že je pro daný den stanoven index č.4, tak smíme jít na 20 minut ven. Pokud je však index č. 5, 6, tak zůstáváme v mateřské škole. Aktuální informace...

 

SPONZORSTVÍ

01.09.2017 12:00

Milí rodiče a přátelé mateřské školy, budeme rádi, pokud  poskytnete naší mateřské škole finanční dar. Se sponzory bude sepsána darovací smlouva, na jejímž základě si mohou uplatnit odpočet z daně z příjmu. Konkrétní účel využití sponzorského daru si můžete také sami...