Scházení a rozcházení dětí

 

Provoz MŠ je od 6:00 - do 16:00 hodin.

Od 6:00 hodin se všechny děti scházejí ve třídě Berušek. V 7:00 hodin se rozcházejí se svými p. učitelkami do svých tříd.

Odpoledne se děti ze třídy Sluníček a Broučků rozcházejí od 15:30 hodin ve třídě Berušek.

 

PROVOZ  JEDNOTLIVÝCH  TŘÍD :

SLUNÍČKA    7:00   -  15:30 hodin

FERDOVÉ      7:00   -  12:30 hodin

BERUŠKY      6:00   -  16:00 hodin

BROUČCI      7:00   -  15:30 hodin

                 

Ráno se uzamykají všechny vchody školky v 8:30 hodin.

 

Po obědě si můžete vyzvedávat děti v době :  od 12:00 - 12:30 hodin.

 

Prosíme, nechejte své děti v klidu poobědvat.

 

Odpoledne se otevírají všechny vchody školky ve 14:30 hodin. Pokud budete chtít své dítě připravit před touto dobou, nahlaste to v daný den p. učitelce na třídě.

 

 

AKTUALITY

ŠKOLKA V PŘÍRODĚ

15.06.2018 18:00

Informace+fotografie o pobytu dětí ve školce v přírodě najdete na levé straně, na konci sloupce.

FOTOGALERIE

07.10.2016 13:34

Vážení rodiče, fotografie z různých akcí MŠ naleznete pod odkazem https://msprima.rajce.idnes.cz.

KVALITA OVZDUŠÍ

01.09.2016 12:12

Informace o kvalitě ovzduší Každý den sledujeme aktuální stav kvality ovzduší na internetových stránkách města Havířova. V případě, že je pro daný den stanoven index č.4, tak smíme jít na 20 minut ven. Pokud je však index č. 5, 6, tak zůstáváme v mateřské škole. Aktuální informace...

 

SPONZORSTVÍ

01.09.2016 12:00

Milí rodiče a přátelé mateřské školy, budeme rádi, pokud  poskytnete naší mateřské škole finanční dar. Se sponzory bude sepsána darovací smlouva na jejímž základě si mohou uplatnit odpočet z daně z příjmu. Konkrétní účel využití sponzorského daru si můžete také sami...