Třídy mateřské školy

Ve školním roce 2019/2020 jsou v provozu tyto třídy:
 

Třída Mravenečci - třída věkově smíšená

Učitelky:
Mgr. Michaela Kupková Hampejsová, DiS. - ředitelka MŠ
Vendula Vlašicová - učitelka
 
O úklid se stará:
Renáta Horníková - školnice
 
 

Třída Berušky - třída věkově smíšená

 
Učitelé:
Bc. Monika Šotkovská - vedoucí učitelka, speciální pedagog - logoped, pověřena zastupováním ředitelky v době její nepřítomnosti na pracovišti
Mgr. David Horák - učitel
 
Veronika Žilková, DiS. - asistentka pedagoga
 
O úklid se stará:
Hana Chudá
 

Třída Motýlci - třída věkově smíšená

 
Učitelky:
BcA. Lenka Vaníčková - začínající učitelka - zástup za paní učitelku Kajpušovou
Mgr. Veronika Sakmarová - speciální pedagog - logoped
Bc. Pavlína Kajpušová - učitelka MŠ, v současnosti na rodičovské dovolené
 
Radka Smejkalová - asistentka pedagoga
 

Třída Broučci - třída věkově smíšená

Třída není ve šk.roce 2019/2020 v provozu.
 

Třída Včelky - třída věkově smíšená

Třída není ve šk.roce 2019/2020 v provozu.