Třídy mateřské školy

 

Třída Mravenečci - třída předškolních dětí

 
Mgr. Michaela Kupková Hampejsová, DiS. - ředitelka MŠ
Bc. Monika Šotkovská - vedoucí učitelka, speciální pedagog
 
Radka Smejkalová - asistent pedagoga
Veronika Žilková, DiS. - asistent pedagoga
 
Renáta Horníková - uklízečka
 
 

Třída Berušky - třída nejmladších dětí

 
Vendula Vlašicová - učitelka
Blanka Penevová - učitelka
 
Bc. Květoslava Václavíková - asistent pedagoga
Pavla Jersákova - chůva
 
Hana Chudá - uklízečka
 
 

Třída Broučci - třída věkově smíšená

 
Kamila Witasková - učitelka
Mgr. Valerie Virágová - učitelka
 
Pavlína Orlová - asistent pedagoga
Pavla Trčálková - asistent pedgoga
 
Gabriela Porubská - školnice
 

Třída Motýlci - třída věkově smíšená

Třída není ve šk.roce 2018/2019 v provozu.
 

Třída Včelky - třída věkově smíšená

Třída není ve šk.roce 2018/2019 v provozu.