Mateřská škola Havířov-Podlesí Přímá 8/1333, příspěvková organizace

 

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

 

 

CESTY ZA POZNÁNÍM

 

Obsah

 

Úvod

1. Identifikační údaje

2. Obecná charakteristika školy

3. Profilace školy

4. Podmínky vzdělávání

4.1. Věcné (materiální) podmínky

4.2. Životospráva

4.3. Psychosomatické podmínky

4.4. Personální a pedagogické zajištění

4.5. Organizace chodu školy

4.6. Spoluúčast rodičů

5. Organizace vzdělávání

6. Povinné předškolní vzdělávání

6.1 Omlouvání nepřítomnosti dítěte

6.2 Individuální vzdělávání dítěte

7. Vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí

mimořádně nadaných

7.1. Vzdělávání dětí se zdravotním postižením, zdravotním oslabením a sociálním

znevýhodněním

7.2. Vzdělávání dětí mimořádně nadaných

8. Vzdělávání dětí mladších 3 let věku

9. Cíle ŠVP

10. ŠVP

10.1. Tematické bloky

10.2. Názvy jednotlivých témat

10.3. Jednotlivá témata a specifické cíle RVP

11. Pravidla pro vnitřní evaluaci

12. Obsah hospitační činnosti

13. Aktualizace a úpravy

 

 

 

1. Identifikační údaje

 

 

Název školy dle ZL:

Mateřská škola Havířov-Podlesí Přímá 8/1333, příspěvková organizace

 

Sídlo školy dle ZL :

 

Havířov-Podlesí, Přímá 8/1333

 

Statutární zástupce, ředitel:

Mgr. Michaela Kupková Hampejsová, DiS.

 

Zřizovatel:

 

Statutární město Havířov

 

Právní forma:

 

Příspěvková organizace

 

Zařazení do sítě škol

 

1. 7. 2002

 

IČ:

 

70958246

 

IZO:

 

107623391/01

 

Součásti školy:

 

Školní jídelna

 

Odloučená pracoviště:

 

Ne

Kapacita školy:

(dle druhu zařízení MŠ, ŠJ)

 

134 dětí (MŠ i ŠJ)

 

Počet tříd:

 

5 tříd: Mravenečci, Berušky, Broučci, Motýlci, Včelky

 

Provozní doba:

 

6:00 – 16:30

 

Adresa www stránek:

 

www.msprimahavirov.cz

 

Emailová adresa:

 

msprima@seznam.cz

 

Datová schránka:

 

8tkraq

 

Telefon:

 

596 411 342, 731 520 459

 

Školní vzdělávací program (dále jen ŠVP) vychází z Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání (dále jen RVP).

Celý ŠVP je ke stažení ZDE