Zájmové aktivity

Mluvínek – kroužek logopedické prevence

  • Vede Bc. Monika Šotkovská, speciální pedagog

Zpívánky – kroužek zpívání, hraní na Orffovy hudební nástroje a tancování –    hudba to je přece zábava

  • Vede Vendula Vlašicová, kvalifikovaná učitelka MŠ

Keramika – kroužek keramiky

  • vede Blanka Penevová – kvalifikovaná učitelka MŠ, BcA. Lenka Vaníčková – vystudovaná výtvarnice a začínající učitelka MŠ

Kouzelné dovádění – tanečně pohybový kroužek (tancování a cvičení s netradičními pomůckami)

  • Vede Kamila Witásková, Kvalifikovaná učitelka MŠ

Zumba dance – od školního roku 2019/2020 bude v naší MŠ i kroužek Zumby pro děti

Angličtina - od školního roku 2019/2020 bude v naší MŠ i kroužek Angličtiny pro děti