Zájmové aktivity 

Ve školním roce 2019/2020 budou probíhat tyto zájmové aktivity:

Mluvínek – kroužek logopedické prevence

  • Vede Bc. Monika Šotkovská

Zpívánky – kroužek zpívání a tance, hraní na Orffovy hudební nástroje. Tancování a cvičení s netradičními pomůckami

  • Vede Vendula Vlašicová

Keramika – kroužek keramiky

  • Vede Lenka Vaníčková
Dramatický kroužek - kroužek dramatické výchovy 
  •  Vede Mgr. David Horák 
Vaření - kroužek vaření
  • Vede Mgr. Veronika Sakmarová