Zájmové aktivity

 

Ve školním roce 2019/2020 budou v odpoledních hodinách probíhat tyto zájmové aktivity:

Carmen - taneční přípravka

             - pondělí

  • Vede trenérka taneční školy LR Cosmetics Dance Team, Ostrava

Mluvínek – kroužek logopedické prevence

               - pondělí

  • Vede Bc. Monika Šotkovská

Zpívánky – kroužek zpívání a tance, hraní na Orffovy hudební nástroje.

               - středa

  • Vede Vendula Vlašicová

Keramika – kroužek keramiky

                - středa

  • Vede BcA. Lenka Vaníčková
Dramatický kroužek - kroužek dramatické výchovy
            
                - úterý
  •  Vede Mgr. David Horák 
Vaření - kroužek vaření, dle metodiky zdravá školní jídelna
              
                - čtvrtek
  • Vede Mgr. Veronika Sakmarová