Zaměstnanci MŠ

 

Pedagogičtí zaměstnanci

 
Učitelé
 • Mgr. Michaela Kupková Hampejsová, DiS. - ředitelka MŠ
 • Bc. Monika Šotkovská - vedoucí učitelka, speciální pedagog - logoped
 • Vendula Vlašicová 
 • Mgr. David Horák
 • Mgr. Veronika Sakmarová - speciální pedagog - logoped
 • BcA. Lenka Vaníčková
Asistenti pedagoga
 • Radka Smejkalová
 • Veronika Žilková, DiS.
 

Správní zaměstnanci

 • Renáta Horníková - školnice
 • Hana Chudá - uklízečka
 • Silvie Vítková - uklízečka

Zaměstnanci ŠJ

 • Mgr. Renáta Sabelová - vedoucí školní jídelny
 • Věra Srkalová - kuchařka
 • Věra Bystroňová - kuchařka

Účetní

Mgr. Renáta Sabelová