Zaměstnanci

 

Ředitelka: Mgr. Michaela Kupková Hampejsová, DiS.

Učitelky:

 • Mgr. Valerie Virágová
 • Blanka Penevová
 • Bc. Monika Šotkovská
 • Vendula Vlašicová
 • Kamila Witasková

Asistentky pedagogů :

 • Pavlína Orlová
 • Radka Smejkalová
 • Pavla Trčálková
 • Veronika Žilková, DiS.
 
Chůva : Pavla Jersáková
 

O čistotu v MŠ se stará:

 • školnice:  Gabriela Porubská
 • Renáta Horníková
 • Hana Chudá

Ekonomka školy :

 •  Iveta Tomisová

Vedoucí  jídelny a účetní školy: 

 •   Alena Dosoudilová

Kuchyně :

 • Věra Bystroňová
 • Věra Srkalová

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

AKTUALITY

Zřírovatel

11.10.2018 12:40

                                                                                           

Mateřská škola Havířov - Podlesí Přímá 8 je příspěvkovou organizací zřízenou statuárním městem Havířov a je financována z jeho rozpočtu.

                                                                                                      

KVALITA OVZDUŠÍ

01.09.2017 12:12

Informace o kvalitě ovzduší .Každý den sledujeme aktuální stav kvality ovzduší na internetových stránkách města Havířova. V případě, že je pro daný den stanoven index č.4, tak smíme jít na 20 minut ven. Pokud je však index č. 5, 6, tak zůstáváme v mateřské škole. Aktuální informace...

 

SPONZORSTVÍ

01.09.2017 12:00

Milí rodiče a přátelé mateřské školy, budeme rádi, pokud  poskytnete naší mateřské škole finanční dar. Se sponzory bude sepsána darovací smlouva, na jejímž základě si mohou uplatnit odpočet z daně z příjmu. Konkrétní účel využití sponzorského daru si můžete také sami...